Minh Anh

Minh Anh tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2008 và có thời gian làm việc ở: FPT, TP Bank với vai trò là hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn ngân hàng. Xuất phát từ tâm lý phụng sự đó, những khách hàng sẽ yêu quý bạn nhiều hơn.

Quang Thái

Thái theo học trường thương mại và đã tốt nghiệp Đại học Thương mại vào năm 2009 cho tới nay cũng đã có 4 năm làm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng vì thế những bài viết mình thực hiện đều xuất phát từ hoàn cảnh thực tiễn của từng khách hàng.