Kí tự đặc biệt gây lỗi khi xác nhận vay tiền bằng SIM

Hiện nay hình thức vay tiền bằng SIM đang được một số tổ chức tín dụng, ngân hàng hỗ trợ triển khai như: Fe Credit, Home Credit và OCB… thế nhưng việc khách hàng sử dụng các kí tự đặc biệt đã gây lỗi cú pháp khi thực hiện xác nhận nhu cầu vay được…