Hải Nguyễn – Vay VP Bank

Tôi đã hỏi vay tiền mặt qua lương của mình ở niều nơi tuy nhiên nhận thấy tại đây các bạn làm rất tốt, bên cạnh việc cung cấp thông tin các khoản vay rõ ràng khách hàng đủ điều kiện mới được vay lại còn cho những lời khuyên, so sánh lãi suất giúp…

Quỳnh Hoa

Sau quá trình tìm kiếm khoản vay tại các ngân hàng tôi đã tìm được khoản vay 150 triệu phục vụ kinh doanh. Tôi cám ơn Vaytien3s cũng như các bạn tư vấn viên đã hỗ trợ.