Tôi đã hỏi vay tiền mặt qua lương của mình ở niều nơi tuy nhiên nhận thấy tại đây các bạn làm rất tốt, bên cạnh việc cung cấp thông tin các khoản vay rõ ràng khách hàng đủ điều kiện mới được vay lại còn cho những lời khuyên, so sánh lãi suất giúp khách vay. Nói chung là rất hài lòng mặc dù liên hệ vài lần mới được nghe máy, hơi buồn xíu!